Projekt Celulozowa

Mieszkania na wynajem
  • miniatura projektu 1
  • miniatura projektu 2
  • miniatura projektu 3
wizualizacja projektu budowlanego 1
wizualizacja projektu budowlanego 2
wizualizacja projektu budowlanego 3

Opis projektu

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej Miasta Włocławek Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. realizuje program budowy mieszkań na wynajem. Planowana jest budowa 408 mieszkań w budynkach wielorodzinnych o powierzchni od 34 do 70 m². W pierwszym etapie powstanie 276 mieszkań, w drugim etapie 138 mieszkań. W ramach inwestycji uporządkowany zostanie teren poprzemysłowy, poprawiony układ komunikacyjny oraz uregulowany drzewostan znajdujący się w niedalekiej odległości istniejących zabudowań. Przewidujemy również budowę placów zabaw dla dzieci oraz zielonych skwerków które będą służyć ogółowi społeczności lokalnej.

Dla kogo budujemy?

Najemcą lokalu może być osoba fizyczna, która spełni poniższe warunki:

  • nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a w przypadku posiadania takiego tytułu złoży oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędzie się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu,
  • rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania podatku dochodowego we Włocławku po podpisaniu umowy najmu,
  • spełnia kryteria w zakresie wysokości dochodu,
  • złoży oświadczenie, że opłacał na bieżąco rachunki za poprzednio użytkowany lokal oraz zużyte media (prąd, wodę, gaz) za ostatnie trzy miesiące od daty złożenia wniosku o uczestnictwo w programie,
  • podpisze umowę najmu lokalu,
  • wpłaci kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości 6-miesięcznego czynszu najmu.

Wniosek o najem mieszkania z kaluzulą informacyjną:

Pobierz wniosek.

Informacje o projekcie

Najważniejsze dane dotyczące omawianego projektu.

Lokalizacja projektu

,

W budowie nowych mieszkań wspierają nas: