Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku

Projekt Celulozowa

Mieszkania na wynajem
 • miniatura projektu 1
 • miniatura projektu 2
 • miniatura projektu 3
wizualizacja projektu budowlanego 1
wizualizacja projektu budowlanego 2
wizualizacja projektu budowlanego 3

Opis projektu

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej Miasta Włocławek Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. realizuje projekt budowy mieszkań na wynajem w formie osiedla z budynkami wielorodzinnymi, które zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 26, 27 KM 88 oraz działce nr 30 KM 87.

Inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie lokali mieszkalnych w formie osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Celulozowej we Włocławku zakłada, iż w tej lokalizacji ma powstać sześć budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Włocławek. Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, który obecnie jest realizowany, zakłada budowę czterech bloków z 288 mieszkaniami, natomiast w drugim etapie przewidziano budowę 144 mieszkań.

I etap inwestycji mieszkaniowej przy ul. Celulozowej - przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku”

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. obecnie jest w trakcie realizacji I etapu inwestycji mieszkaniowej, polegającego na budowie zespołu czterech podpiwniczonych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej), wykonanych w technologii prefabrykowanej wraz z niezbędnymi do funkcjonowania całej inwestycji instalacjami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu (ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami oraz chodnikami, elementami zieleni i małej architektury, 4 wiatami śmietnikowymi oraz instalacjami i obiektami technicznymi - hydrofornią).

W ramach w/w inwestycji wybudowane zostaną dwa budynki 5-klatkowe oraz dwa budynki 3-klatkowe, w których powstanie łącznie 288 lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz”, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, o łącznej powierzchni użytkowej 15.598,28 m2. Na każdej kondygnacji nadziemnej zlokalizowano trzy lokale mieszkalne z dostępem na balkon. Na kondygnacji podziemnej (tzw. piwnicy) w każdym budynku zostały zlokalizowane pomieszczenia techniczne, rowerownia oraz komórki lokatorskie dla każdego lokalu mieszkalnego.

Warto zaznaczyć, że w blokach znajdzie się 13 różnych typów mieszkań. Część z nich dostosowana będzie do osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia mieszkań waha się od 27 m2 do 73 m2. Na parterze zaprojektowano przestrzeń na ogródki przypisane do 40 lokali mieszkalnych.

Mieszkańcy bloków przy ul. Celulozowej do dyspozycji będą mieli między innymi:

 • parkingi (w projekcie przewidziano 289 miejsc parkingowych),
 • siłownię zewnętrzną,
 • plac zabaw i teren zielony z elementami małej architektury.

Na wszystkich czterech blokach będzie fotowoltaika. Budynki, w których powstaną mieszkania na wynajem, będą miały po sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Złożone będą z pięciu typów modułów (każda klatka schodowa z przypisanymi jej mieszkaniami to odrębny moduł) o zbliżonym wyglądzie zewnętrznym i układzie funkcjonalnym. Różnice wynikają z układu i wielkości mieszkań znajdujących się w każdym module, który na każdej kondygnacji nadziemnej prowadzi do 3 mieszkań.

Wejście do każdej klatki schodowej możliwe będzie z dwóch stron (na przestrzał), przy czym jedno wejście będzie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynki wyposażone zostaną w dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Każdy dźwig umożliwia przewóz mebli, chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Lokale mieszkalne zostaną wykończone w systemie pod klucz, tj.:

 • Łazienka – ściany i podłogi wykończone płytkami, w każdej łazience WC, wanna lub prysznic, umywalka;
 • Kuchnia lub aneks kuchenny – podłogi wykończone płytkami lub wykładziną PVC, w każdej kuchni zlewozmywak z baterią, kuchenka indukcyjna i piekarnik;
 • Pomieszczenia pozostałe – podłogi wykończone wykładziną PVC, ściany pomalowane na biało;
 • Wszystkie mieszkania należy wyposażone w drzwi wewnątrzlokalowe oraz drzwi wewnątrz mieszkania.

Budową bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku zajmuje się firma Pekabex Bet SA. Koszt zadania to ponad 71 mln zł.

Planowany termin zakończenia prac przy ul. Celulozowej we Włocławku, to czerwiec 2022. Wydanie pozwolenia na użytkowanie przewidywane jest na wrzesień 2022. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie do mieszkań wprowadzą się pierwsi mieszkańcy.

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ I BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie moduły (klatki schodowe) mają zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu bez progów i schodów, z chodników o dopuszczalnym nachyleniu. Drzwi wejściowe do klatek schodowych o szerokości min. 120cm, przy czym jedno skrzydło drzwi o szerokości 100cm. Górna krawędź klamki, zamka oraz dzwonka umieszczona maksymalnie na wysokości 110 m nad poziomem podłogi. Szklane drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne) będą oznaczone kontrastowym elementem. Przed i po wejściu do budynku zapewnione pole manewru o wymiarach min. 150x150cm poza polem otwierania drzwi. Nawierzchnia przed wejściem utwardzona i wypłaszczona (chodnik), o nachyleniu nie większym niż 5%.

Windy przystosowane do przewozu chorych na noszach i korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami wyposażone w automatycznie otwieranie i zamykanie drzwi z systemem zatrzymującym zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. W kabinie dźwigu, na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro umożliwiające osobie poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Lustro powinno znajdować się na wysokości od 30 do 90 cm od posadzki (dół) i 190 cm od posadzki (góra). Stosowanie lustra nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150 × 150 cm. Tablice przyzywowe wewnątrz i na zewnątrz dźwigu montuje się na wysokości od 80 do 110 cm, w odległości co najmniej 50 cm od naroża kabiny lub ścian. Dźwig będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami sensorycznymi tj. winda będzie:

 • posiadać przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a);
 • emitować sygnały dźwiękowe na zewnątrz dźwigu informujące o przyjeździe kabiny;
 • emitować informacje głosowe podające numer kondygnacji wewnątrz dźwigu;
 • posiadać wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz dźwigu informujące o aktualnym położeniu kabiny.

Aranżacja części wspólnych pozwala samodzielną orientację w przestrzeni. Kontrastowa kolorystyka ścian i podłóg oraz wyraźne oznaczenia i piktogramy oraz oznaczenia kierunkowe (zarówno kolorystyczne jak i zaakcentowane rodzajem materiału lub jego faktury) ułatwiają odnalezienie odpowiedniej drogi osobom niepełnosprawnym zarówno na wózkach inwalidzkich jak i słabo lub niedowidzących.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Celulozowej.

Mieszkańcy Włocławka zainteresowani wynajmem lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Celulozowej będą mogli składać wnioski od 15 listopada bieżącego roku do 14 stycznia 2022 roku. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku - w Biurze Obsługi Mieszkańców (stanowisko wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym).

Audiodeskrypcja filmu
Podpisywanie umów Projekt Celulozowa Etap I

Planowane terminy podpisywania umów najmu lokali mieszkalnych na osiedlu Celulozowa uzależnione są od dat oddania do użytkowania poszczególnych budynków:

 • Celulozowa 11 – 12.09.2022
 • Celulozowa 15 – 26.09.2022
 • Celulozowa 13 – 10.10.2022
 • Celulozowa 15A – 24.10.2022

Zawarcie umów nastąpi nie wcześniej niż po terminie odbioru budynku.

Pracownicy MBM Sp. z o.o. będą kontaktować się telefonicznie z najemcami w celu wyznaczenia daty podpisania umowy najmu.

Umowę może podpisać jedynie osoba wskazana we wniosku o przyznanie lokalu. Wzór umowy został zamieszczony w niniejszym artykule.

Zawarcie umowy nastąpi w lokalu najemcy po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania wraz z jego załącznikami. Dodatkowo najemca będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu celem ustalenia wysokości opłaty za śmieci.

Miesięczny czynsz za lokal mieszkalny wynosi 11,85 zł za m kw. powierzchni użytkowej mieszkania. Najemca będzie również zobowiązany do płacenia opłat dodatkowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy o odpłatne użytkowanie lokalu (załączonym do niniejszego artykułu).

Kaucja jest równowartością sześciomiesięcznego czynszu i oblicza się ją na podstawie wzoru:

Kaucja = (11,85 zł ×PUM) ×6


PUM – powierzchnia użytkowa mieszkania

O wysokości kaucji najemcy zostaną indywidualnie powiadomieni przez pracowników Spółki w momencie ustalenia terminu podpisania umowy. Kaucje należy wpłacić przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez pracowników MBM Sp. z o.o. terminie, celem jej należytego zaksięgowania.

Podczas podpisywania umowy najemca będzie musiał okazać dowód wpłaty bankowej lub przekazu pieniężnego kaucji na rachunek Spółki.

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych kaucji!

Nie ma możliwości wcześniejszego oglądania lub wymiarkowywania mieszkań. Lokal będzie można obejrzeć i wymierzyć przy podpisywaniu umowy.

Spółka nie dysponuje wymiarami poszczególnych ścian w lokalach.

Informacje o projekcie

Najważniejsze dane dotyczące omawianego projektu.

Galeria:

Lokalizacja projektu

,