Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku

Projekt Tumska

Rewitalizacja starego miasta

Opis Projektu Tumska

Rewitalizacja to ważny obszar spójnej wielopłaszczyznowej wizji rozwoju Gminy Miasto Włocławek.

Obecnie prowadzone są prace planistyczne i urbanistyczne zmierzające do społeczno-gospodarczego ożywienia miasta, szczególnie obszarów zdegradowanych w jego centrum.

Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą Rady Miasta Włocławka z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta. Teren obejmuje część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na których z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy prowadzona jest rewitalizacja.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o. o. będzie brało czynny udział w działaniach na rzecz rewitalizacji Starego Miasta we Włocławku. Proces ten zakłada zmiany w tkance miejskiej na wielu płaszczyznach – gospodarczej, mieszkaniowej, w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Spółka MBM planuje zająć się zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, mieszczącej się w kwartale ulic Tumskiej, 3-go Maja, Cyganka, Brzeska na podstawie spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. W ramach rewitalizacji powstaną tam budynki mieszkalne, wielorodzinne o podwyższonym standardzie wykończenia. Poza zabudową mieszkaniową przewidziana jest budowa miejsc parkingowych, placów zabaw oraz skwerków zielonych przeznaczonych nie tylko dla lokatorów ale i ogółu mieszkańców.

Pragniemy, aby Stare Miasto stało się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych, stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny.

Teren inwestycji

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta Włocławek przy ulicy Tumskiej na nieruchomości o powierzchni całkowitej 1,0961 ha obejmującej:

 • - działkę nr ew. 84 KM46 o pow. 1 501 m2
 • - działkę nr ew. 83 KM46 o pow. 1 223 m2
 • - działkę nr ew. 82 KM46 o pow. 524 m2
 • - działkę nr ew. 81 KM46 o pow. 641 m2
 • - działkę nr ew. 80 KM46 o pow. 1 868 m2
 • - działkę nr ew. 79 KM46 o pow. 1 267 m2
 • - działkę nr ew. 78 KM46 o pow. 1 015 m2
 • - działkę nr ew. 120 KM46 o pow. 2 922 m2

Dla powyższych terenów opracowany jest aktualny obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 48 – Uchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 roku, tereny oznaczone symbolami III/2MW-U.

Ogólne wytyczne

Na wyżej wymienionych nieruchomościach zostaną wybudowane 3 budynki mieszkalne wielorodzinne. Budynki zostaną wzniesione w 3 etapach. W pierwszym etapie powstaną budynki na działkach nr ew. 84 KM46, 83 KM46, 82 KM46 oraz 81 KM46 ca 93 mieszkania. Drugi etap obejmie budowę na działkach nr ew. 80 KM46, 79 KM46 oraz 78 KM46. Powstanie tam ca 68 mieszkań. Trzeci etap obejmie budowę na działce nr ew. 120 KM46. Powstanie tam ca 69 mieszkań. Łącznie w 3 etapach powstanie 230 mieszkań. Budynki zostaną wzniesione w technologii tradycyjnej, wszystkie zostaną podpiwniczone. Każde mieszkanie będzie miało dostęp do komórki lokatorskiej zlokalizowanej w piwnicy. Wszystkie mieszkania będą posiadały balkon oraz dostęp do windy. Budynki będą posiadały 4 kondygnacje włącznie z poddaszem użytkowym. Wszystkie mieszkania wyposażone będą w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewanie z sieci miejskiej.

W przestrzeni wewnątrz zabudowań zlokalizowane zostaną place zabaw, tereny zielone wraz z małą architekturą, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w ilości 33 oraz pozostałe miejsca postojowe w ilości 200 dla mieszkańców i 81 dla lokali usługowych. Teren biologicznie czynny stanowił będzie minimum 3000 m2. W budynkach na parterze będzie prowadzona nieuciążliwa działalność handlowo-usługowa. Łącznie powstanie ca. 27 lokali usługowych.

Rozwiązania proekologiczne

Dzięki możliwości skorzystania z dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych, Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe planuje już na etapie projektowania budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu pod kątem „zielonych osiedli”. Chcąc wyjść naprzeciw ciągłemu zaostrzaniu norm emisyjnych planowane jest projektowanie budynków, które nie będą musiały być w niedługim czasie modernizowane, a co za tym idzie nie będą się zwiększały wpłaty na fundusz remontowy.

Budynki przy ulicy Tumskiej zostaną wybudowane z materiałów oraz w technologii zapewniającej uzyskanie zapotrzebowania na ciepło na poziomie nie wyższym niż 70 kWh/m2·rok. Budynki zostaną podłączony do instalacji ciepłowniczej Miasta Włocławek. Ten sposób dostarczania ciepła jest najtańszy oraz najbardziej ekologiczny. Eliminuje konieczność szukania rozwiązań alternatywnych wśród OZE.

Informacje o projekcie

Najważniejsze dane dotyczące omawianego projektu.

 • Teren inwestycji :  Czytaj
 • Ogólne wytyczne :  Czytaj
 • Rozwiązania proekologiczne :  Czytaj

Lokalizacja projektu

,