Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku