Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Siedziba

ul. Pułaskiego 6 lok B2
87-800 Włocławek
Kujawsko-Pomorskie
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątekt: 7 do 15

Telefon

54 427 03 40

Email
e-doręczenia

biuro@mbm.wloclawek.pl
Adres dla e-doręczeń: AE:PL-44892-86321-ITCFV-18

KONTAKT WS. WSPÓLNOT

Telefon

Zarządca Nieruchomości

54 427 03 42

Księgowość

54 427 03 43

Administrator OWM

729 765 491

Email

Zarządca Nieruchomości

mkapura@mbm.wloclawek.pl

Księgowość

emalendowicz@mbm.wloclawek.pl

Administrator OWM

epietrzak@mbm.wloclawek.pl

KONTAKT – OSIEDLE CELULOZOWA

ADMINISTRATOR ul. Celulozowa 11, 13, 15, 15A, 17, 17A

Telefon

507 172 976

Czynsze

54 411 90 15

Dział techniczny (zgłaszanie usterek)

54 427 03 44

Kontaktując się z nami wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Pułaskiego 6 lok B2 w celu realizacji kontaktu. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych osobowych, edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu oraz prawie do przenoszenia danych, jestem poinformowany również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej.

DANE REJESTROWE

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Data powstania: 4 maja 2017 r.
Kapitał Spółki: 48 472 000,00 zł
Siedziba Spółki: ul. Pułaskiego 6 lok B2, 87-800 Włocławek
KRS: 0000682913
NIP: 888 312 96 75
REGON: 367220450
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII wydział Gospodarczy KRS.