Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku

Aktualności

Informacja

 • Dodano: 22 wrzesień 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuję, że w dniu 28 września br., godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13, sala nr 4, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Włocławek, na której w pkt 8 planowanego porządku obrad, Rada Miasta podejmie Uchwałę w sprawie określenia terminu naboru, miejsca oraz trybu i zasad weryfikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Powyższa uchwała Rady Miasta Włocławek określi przede wszystkim termin naboru, wzór wniosków oraz zasady naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Celulozowej, które będą wchodziły w mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek.

Transmisję z obrad będzie można obejrzeć na żywo, jak również po zakończonych obradach na serwisie internetowym www.esesja.tv lub na kanale Youtube wpisując w wyszukiwarce hasło „XXXIX Sesja Rady Miasta Włocławek na żywo”.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miasta we Włocławku, dostępny pod linkiem poniżej: https://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/776306a4-9535-4

Zawarcie Umowy

 • Dodano: 17 czeriwec 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 17 maja br. została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku przy ulicy Celulozowej, w wyniku którego powstanie 288 lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Udzielone Spółce wsparcie finansowe w kwocie 58.772.187,88 zł na realizację inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku” jest dotychczas najwyższym finansowym wsparciem udzielonym z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu z wspierania budownictwa komunalnego.

Biuro nieczynne

 • Dodano: 22 grudzień 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 biuro MBM Sp. z o.o. będzie nieczynne. Dzień ten został wyznaczonym wolnym od pracy za święto przypadające 26.12.2020. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawarcie Umowy z Wykonawcą 01.09.2020

 • Dodano: 1 września 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 1 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek została zawarta umowa z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej”, tj. firmą PEKABEX BET S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań.

Zgodnie z umową Wykonawca w terminie 24 miesięcy zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia, którym jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Celulozowej, w których powstanie 288 lokali mieszkalnych.
Wraz z budową budynków wielorodzinnych, zostanie całkowicie zagospodarowany teren osiedla, gdzie powstanie 289 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Biuro MBM nieczynne 15.08.2020

 • Dodano: 10 czerwca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2020 Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 2020 roku, w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r., w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne.

Przedłużenie terminu naboru wniosków

 • Dodano: 23 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej.

Przedłuża się termin składania wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej, do dnia 29 maja 2020 r.

Kompletne wnioski, złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 407/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl, w zakładce „Procedury załatwiania spraw” (GMK23) i na stronie internetowej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Dodano: 23 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która dostępna jest tutaj.

Informacja odnośnie zebrań Wspólnot

 • Dodano: 20 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem - COVID-19 oraz w trosce o zdrowie Państwa i Naszych pracowników Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. informuje, że zebrania wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się w późniejszym terminie. O terminach zostaniecie Państwo powiadomieni indywidualnie.

Informacja dotycząca budowy

 • Dodano: 14 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 marca 2020r. został zatwierdzony projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i rozbiórkę podziemnego bunkra, na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 88 i działki nr 30 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Celulozowej we Włocławku.

Apel do petentów

 • Dodano: 14 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski
Szanowni Państwo!

W odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej w kraju, tj. do wzrostu ryzyka związanego z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującego chorobę COVID-19, apelujemy do naszych klientów o kontakt za pośrednictwem telefonu i poczty e-mailowej.

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga bezpośredniej wizyty w naszej spółce zwracamy się z prośbą o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy. Są to działania prewencyjne wpisujące się w podejmowane na szczeblu centralnym decyzje w zakresie profilaktyki ograniczania ryzyka zarażenia koronowirusem. Wszystkie działy naszej spółki pracują normalnie, a pracownicy służą Państwu pomocą.

Spis kontaktów i telefonów jest dostępny na naszej stronie internetowej mbm.wloclawek.pl/kontakt

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zmiana siedziby firmy

 • Dodano: 10 października 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Udostępniamy dla Państwa wniosek o najem mieszkania w budynkach, które powstaną przy ul. Celulozowej we Włocławku. Wnioski będzie można skłądać w Urzędzie Miasta Włocławek od dnia 15 października bierzącego roku. Dokument znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy serdecznie

Zmiana siedziby firmy

 • Dodano: 18 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że aktualna siedziba Spółki znajduje się pod adresem Ptasia 2a, lok. 15 we Włocławku.

Zapraszamy serdecznie

Spotkanie informacyjne ws. sprzedaży mieszkań

 • Dodano: 17 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

8 maja 2019 roku, na godzinę 16:30 zapraszamy do Centrum Kultury „Browar B”, Łęgska 28 (sala taneczna) na II spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o kupno jednego z około 280 lokali mieszkalnych, które powstać mają przy ul. Tumskiej oraz Stodólnej.

Zapraszamy serdecznie

Konsultacje w sprawie budowy mieszkań

 • Dodano: 12 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W poniedziałek rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie budowy mieszkań z dojściem do własności. 15 kwietnia, od godziny 16.30 zapraszamy do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a, na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o kupno jednego z około 280 lokali mieszkalnych, które powstać mają przy ul. Tumskiej oraz Stodólnej.

Zapraszamy serdecznie

Ankieta dla osób zainteresowanych mieszkaniem

 • Dodano: 14 października 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Ankieta dla mieszkańców Włocławka, którzy wyrazili wstępnie zainteresowanie mieszkaniami na wynajem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych planowanych do wybudowania przy ulicy Celulozowej. Ankieta posłuży również do zaktualizowania danych mieszkańców, ich sytuacji oraz pozwoli w szybszy i łatwiejszy sposób opracować wnioski mieszkaniowe dla wszystkich ankietowanych...

Obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek

 • Dodano: 6 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbyły się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanął Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 11 głosów za, 13 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

XLIV Sesja Rady Miasta Włocławek

 • Dodano: 1 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Pozytywna opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

 • Dodano: 1 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

W dniu 30 maja 2018 roku Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczył inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.