+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Rewitalizacja Starego Miasta

Rewitalizacja to ważny obszar spójnej wielopłaszczyznowej wizji rozwoju Gminy Miasto Włocławek.
Obecnie prowadzone są prace planistyczne i urbanistyczne zmierzające do społeczno-gospodarczego ożywienia miasta,
szczególnie obszarów zdegradowanych w jego centrum. 

Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą Rady Miasta Włocławka z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta.
Teren obejmuje część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
na których z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy prowadzona jest rewitalizacja.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o. o. będzie brało czynny udział w działaniach na rzecz rewitalizacji Starego Miasta we Włocławku.
Proces ten zakłada zmiany w tkance miejskiej na wielu płaszczyznach – gospodarczej, mieszkaniowej,
w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Spółka MBM planuje zająć się zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, mieszczącej się w kwartale ulic Tumskiej, 3-go Maja, Cyganka, Brzeska
na podstawie spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.
W ramach rewitalizacji powstaną tam budynki mieszkalne, wielorodzinne o podwyższonym standardzie wykończenia.
Poza zabudową mieszkaniową przewidziana jest budowa miejsc parkingowych, placów zabaw
oraz skwerków zielonych przeznaczonych nie tylko dla lokatorów ale i ogółu mieszkańców.

Pragniemy, aby Stare Miasto stało się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej
i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych, stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny.