+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Co budujemy?

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. 
realizuje program budowy mieszkań na wynajem z dojściem do własności.

Będzie to budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego trzykondygnacyjnego, usytuowanego przy
ul. Stodólnej we Włocławku, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu.
Budynek będzie składał się z około 50 lokali mieszkalnych w formie najmu z dojściem do własności.
Mieszkania o powierzchni od 36 do 60 m², jedno-, dwu- i trzypokojowe.

Na nieruchomości przewidujemy realizację garaży wbudowanych oraz miejsc parkingowych przeznaczonych
dla mieszkańców budynku i społeczności lokalnej.

Dla kogo budujemy?

Najemcą lokalu z opcją dojścia do własności może być osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:

– nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a w przypadku posiadania takiego tytułu złoży oświadczenie, 
iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędzie się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu,
– rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania podatku dochodowego we Włocławku po podpisaniu umowy najmu,
– spełnia kryteria w zakresie wysokości dochodu,
– złoży oświadczenie, że opłacał na bieżąco rachunki za poprzednio użytkowany lokal oraz zużyte media 
(prąd, wodę, gaz) za ostatnie trzy miesiące od daty złożenia wniosku o uczestnictwo w programie,
– podpisze umowę partycypacji w wysokości nie mniejszej niż 25% kwoty wartości budowanego lokalu, która zawierana
jest na czas określony, nie krótszy niż 25 lat,
– podpisze umowę najmu lokalu,
– wpłaci kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu.