+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Co budujemy?

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej Miasta Włocławek Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka 
z o. o
realizuje program budowy mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach.
Planowana jest budowa 7-8 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Celulozowej we Włocławku.
Na tym terenie pojawi się docelowo około 400 mieszkań o powierzchni od 34 do 53 m. kwadratowych, przeznaczonych na wynajem,
oraz lokale usługowe odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności.

W ramach inwestycji uporządkowany zostanie teren poprzemysłowy, poprawiony układ komunikacyjny oraz uregulowany
drzewostan znajdujący się w niedalekiej odległości istniejących zabudowań.
Przewidujemy również budowę placów zabaw dla dzieci oraz zielonych skwerków które będą służyć ogółowi społeczności lokalnej.

Dla kogo budujemy?

Najemcą lokalu może być osoba fizyczna bądź osoba prawna, która spełni poniższe warunki:

– nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Włocławka, a w przypadku posiadania takiego tytułu przedłoży protokół zdawczo-odbiorczy,
iż do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego pozbył się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu
– rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania podatku dochodowego we Włocławku po podpisaniu umowy najmu
– regularnie opłacał rachunki za poprzednio używany lokal oraz za zużyte media
(prąd, wodę, gaz) za ostatnie trzy miesiące do daty złożenia wniosku o wynajem lokalu
– wpłaci kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu


Co więcej?

Chcemy, aby teren oddany do użytkowania przyszłym nowym mieszkańcom posiadał wszelkie znamiona dobrze funkcjonującego organizmu
– parkingi, place zabaw, tereny zielone, oraz lokale usługowe to naturalne dopełnienie każdego nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. 
Dlatego proponujemy Państwu również najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe,
np.: salon kosmetyczny, biuro doradczo-handlowe, oddział pocztowy, sklepik z prasą czy usługi pralnicze.
Chcemy, aby mieszkańcy czuli, że dobrze o nich dbamy.