+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Co budujemy?

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej Miasta Włocławek Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.
realizuje program budowy mieszkań na wynajem. 

Planowana jest budowa 400 mieszkań w budynkach wielorodzinnych o powierzchni od 34 do 60 m².
W pierwszym etapie powstanie 250 mieszkań, drugim 150 mieszkań. W ramach inwestycji uporządkowany zostanie teren poprzemysłowy,
poprawiony układ komunikacyjny  oraz uregulowany drzewostan znajdujący się w niedalekiej odległości istniejących zabudowań. 
Przewidujemy również budowę placów zabaw dla dzieci oraz zielonych skwerków które będą służyć ogółowi społeczności lokalnej.

Dla kogo budujemy?

Najemcą lokalu może być osoba fizyczna, która spełni poniższe warunki:

– nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a w przypadku posiadania takiego tytułu złoży oświadczenie,
iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędzie się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu,
– rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania podatku dochodowego we Włocławku po podpisaniu umowy najmu,
– spełnia kryteria w zakresie wysokości dochodu,
– złoży oświadczenie, że opłacał na bieżąco rachunki za poprzednio użytkowany lokal oraz zużyte media
(prąd, wodę, gaz) za ostatnie trzy miesiące od daty złożenia wniosku o uczestnictwo w programie,
– podpisze umowę najmu lokalu,
– wpłaci kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu.