+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Nasza misja

Poznajmy się lepiej. Zobacz jaki mamy potencjał, plany i cele.

ZOBACZ WIĘCEJ

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Data powstania: 4 maja 2017 r.
Kapitał Spółki: 5 631 400 zł
Siedziba Spółki: ul Toruńska 148 lok. B107, 87-800 Włocławek
KRS 0000682913 / NIP 888 312 96 75 / REGON 367220450
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VIII wydział Gospodarczy KRS.

Spółka powstała na podstawie Uchwały nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pod nazwą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności realizacja zadań własnych gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej.

Działalność Spółki MBM Spółka z o.o. zmierza do osiągnięcia podstawowych celów:

– Realizacja misji publicznej jaką jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Miasto Włocławek, poprzez budowę
   mieszkań z elastycznymi warunkami najmu i zakupu w tych częściach miasta gdzie  
funkcja mieszkaniowa dobrze się rozwija,

– Realizacja projektu budownictwa mieszkaniowego zapobiegającego degradacji tkanki miejskiej w ścisłym centrum, wpisującego się
   
w program rewitalizacji tej części miasta, 
– Bieżące administrowanie mieniem mieszkaniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą będącym w zarządzie Spółki.

Powyższe cele Spółka realizować będzie poprzez:

Pilotażowy program budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 3 kondygnacjach, składającego się z około 30 mieszkań, 
na wynajem z opcją dojścia do własności.
Metraż lokali na poziomie od 36 
 do 52 Szacowany budżet 7 mln zł. Przewidywana lokalizacja – ul. Stodólna 72-76.

Budowę 400 mieszkań na wynajem, na terenie przeznaczonym w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe, przy ul. Celulozowej podzieloną na dwa etapy:
– budowa 250 mieszkań
– budowa 150 mieszkań
Szacowany budżet całości inwestycji 50 mln zł. Przewidywana lokalizacja – ul. Celulozowa (tereny poprzemysłowe
w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących budynków mieszkaniowych).

Budowę budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie wykonania w zabudowie pierzejowej przy ul. Tumskiej i 3 Maja, których realizacja wpisywać się będzie w gminny program rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich w centrum miasta Włocławka. Szacowany budżet 50 mln zł. Przewidywana lokalizacja – ul. Tumska 1-15 oraz ul. 3 Maja 2.

Administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Spółki.

Powyższe cele Spółka realizować będzie w oparciu o: Ustawę o gospodarce komunalnej, Ustawę o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,Uchwałę nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.

Marzysz o nowym mieszkaniu dla swojej rodziny?

SKONTAKTUJ SIĘ Z MBM