+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Nasza misja

Poznajmy się lepiej. Zobacz jaki mamy potencjał, plany i cele.

ZOBACZ WIĘCEJ

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Data powstania: 4 maja 2017 r.
Kapitał Spółki: 8 472 000 zł 
Siedziba Spółki: ul Toruńska 148 lok. B107, 87-800 Włocławek
KRS 0000682913 / NIP 888 312 96 75 / REGON 367220450
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VIII wydział Gospodarczy KRS.

Spółka powstała na podstawie Uchwały nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pod nazwą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przedmiotem działalności Spółki będzie w szczególności realizacja zadań własnych gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej.

Działalność Spółki MBM Spółka z o.o. zmierza do osiągnięcia podstawowych celów:

– Realizacja misji publicznej jaką jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Miasto Włocławek, poprzez budowę mieszkań z elastycznymi
   warunkami 
najmu i zakupu w tych częściach miasta gdzie funkcja mieszkaniowa dobrze się rozwija.

– Realizacja projektu budownictwa mieszkaniowego zapobiegającego degradacji tkanki miejskiej w ścisłym centrum, wpisującego się w program
   rewitalizacji tej części miasta.

 – Bieżące administrowanie mieniem mieszkaniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą będącym w zarządzie Spółki.

Powyższe cele Spółka realizować będzie poprzez:

Pilotażowy program budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 3 kondygnacjach, składającego się z około 50 lokali, w formie najmu
z dojściem do własności. Metraż lokali na poziomie od 36 m
² do 60 m²Przewidywana lokalizacja – ul. Stodólna 72-76.

Budowę 400 mieszkań na wynajem, na terenie przeznaczonym w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe, przy ul. Celulozowej podzieloną na dwa etapy:
– budowa 250 mieszkań
– budowa 150 mieszkań
Przewidywana lokalizacja – ul. Celulozowa (tereny poprzemysłowe w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących budynków mieszkaniowych).

Budowę budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie wykonania w zabudowie pierzejowej przy ul. Tumskiej, których realizacja wpisywać się będzie 
w gminny program rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich w centrum miasta Włocławka.  Przewidywana lokalizacja – ul. Tumska 

Administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Spółki.

Powyższe cele Spółka realizować będzie w oparciu o:

– ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  oraz zmianie niektórych ustaw;
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego;
– ustawy z dnia 23 września 1964 roku Kodeks Cywilny;
– ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych;
– uchwały Nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pod nazwą
   Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
– uchwały nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
   Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021;
– postanowień Umowy Spółki MBM.

Marzysz o nowym mieszkaniu dla swojej rodziny?

SKONTAKTUJ SIĘ Z MBM