+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Zobacz jak się rozwijamy

Sprawdź postępy naszych działań.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami oraz bieżącymi wydarzeniami w MBM Sp. z o.o.

Badania geotechniczne

Rozpoczęto badania geotechniczne gruntu przy ulicy Tumskiej.

Zakończono badania geologiczne

Zakończono badania geologiczne przy ulicy Stodólnej, gdzie realizowana jest inwestycja “Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z miejscami postojowymi”.

MBM – istotny element polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Włocławek

W dniu 29 sierpnia XXXIII Sesji Rady Miasta przegłosowano zmiany do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021, w którym wprowadzono Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe jako istotny element prowadzenia polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Włocławek.

Koncepcja zagospodarowania terenu

Opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. Stodólnej.
Z zagospodarowaniem terenu inwestycji można zapoznać się tutaj

Wzory dokumentów

Trwają prace nad opracowaniem wzorów dokumentów wniosku i regulaminów dla inwestycji Stodólna i Celulozowa

Prace koncepcyjne

W czerwcu rozpoczęto prace nad koncepcją zagospodarowania terenów inwestycyjnych przy ul. Stodólnej.
Będziemy dzielić się z Państwem postępami prac koncepcyjnych.