+48 54 423 20 23 biuro@mbm.wloclawek.pl

Zobacz jak się rozwijamy

Sprawdź postępy naszych działań.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami oraz bieżącymi wydarzeniami w MBM Sp. z o.o.

Obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbyły się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanął Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów.                                                                                                                                                                                                        Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 11 głosów za, 13 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

XLIV Sesja Rady Miasta Włocławek

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Pozytywna opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

W dniu 30 maja 2018 roku Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczył inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

obrady XLIII Sesji Rady Miasta Włocławek

27 kwietnia 2018 roku podczas obrad XLIII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, procedowany był projekt uchwały dotyczący zabezpieczenia kredytu w postaci wpisu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Włocławek. Projekt uchwały dot. inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, nie uzyskał wymaganej większości głosów.

obrady XLII Sesji Rady Miasta Włocławek

17 kwietnia 2018r. odbyły się obrady XLII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, na których zgłoszono zmiany do porządku obrad Sesji o wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włoclaku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczył inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności niestety wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Projekt uchwały nie został wprowadzony pod obrady Sesji.

Pozytywna opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

W dniu 21 marca 2018 roku Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

31 stycznia – pozytywna decyzja kredytowa

W dniu 31 stycznia 2018 roku Spółka MBM otrzymała pozytywną decyzję kredytową w sprawie finansowania dotyczącego inwestycji przy ulicy Stodólnej pn.: “Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi” w systemie zaprojektuj-wykonaj.